Bakalářská práce věnující se kulturní politice v ČR. Analýza se zaměřuje z největší části na období, kdy byl ve funkci ministr kultury Václav Jehlička a na dokumenty vydané v této době. V práci je dále popsán vývoj kulturních institucí a jejich podíl na tvorbě kulturní politiky z pozice státních aktérů i neziskových organizací. V závěru jsou nastíněny klíčové momenty ve výkonu kulturní politiky v letech 2007 až 2009.