Jedná se o objednanou analýzu festivalů klasické hudby v České republice, která zahrnuje zkoumání ekonomické spotřeby, ekonomického i neekonomického dopadu. Jako vstupní data byly využity údaje za rok 2014. Přílohou je návrh financování hudebních festivalů.