Díky svému slibnému vývoji se kreativní průmysly staly zaměřením vídeňské hospodářské politiky. V této souvislosti byli Kulturdokumentation, Mediacult a WIFO vyzváni, aby provedli analýzu trhu, inovací a vytváření pracovních potenciálů v oblasti architektury, audiovizuální oblasti, výtvarném umění a trhu s uměním, v divadelním umění a zábavĕ, grafickém umění, módĕ, designu, literatuře a vydavatelství, v oblasti multimédií a softwaru, muzeí a knihoven, hudby a reklamy. Dokument je shrnutím této analýzy.