Podle analýzy hraje evropská unie klíčovou roli v podpoře rozmanité, udržitelné a konkurenceschopné evropské hudební scény. Ta ovšem naráží na problémy jako jsou měnící se trendy v nejvýznamnějších sektorech nahrávané a živé hudby, rychle se proměňujících preferencí konzumentů hudební produkce a postupného snižování podpory zásadních hudebních institucí. Analýza zkoumá možnosti EU v řešení těchto problémů. Navrhuje konkrétní kroky k vhodnějšímu financování a vytvoření podpůrných mechanismů pro pestrý a vzkvétající hudební sektor.