Přístupy ke studiu kulturní politiky jsou v současné době vázány na určité disciplíny. To může vést k tomu, že se nepodaří ocenit skutečné rozdíly mezi těmito obory, pokud jde o to, co vyšetřují, a jak tato vyšetřování provádějí. Rozdíly, které existují na ontologické, epistemologické a metodologické úrovni mezi různými obory, znamenají, že není možné jednoduše přijmout to, co každá disciplína říká o kulturní politice v nominální hodnotě. Bez teoretického a metodologického chápání nástrojů, které jsou k dispozici pro analýzu kulturní politiky, je nepravděpodobné, že bude vytvořen sofistikovanější přístup k analýze. Vysvětleny jsou důsledky této analýzy jak pro analýzu kulturní politiky, tak pro budoucí směry analýzy v této oblasti.