Tato studie čerpá z etablovaných teorií řízení rizik široce využívaných ve finančních službách a aplikuje je na performativní umění a kreativní průmysly. K vytvoření operačního rámce rizik pro kreativní průmysly jsou využity expertní metody výběru vzorků.