Žádosti pocházejí ze všech částí Anglie, ale patrně nepřiměřené číslo pochází z Londýna. Tento fakt naznačuje, že bude potřeba velkého úsilí k povzbuzení ostatních částí země. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní projekt, vysoký počet žádostí signalizuje, že je na finančních partnerech, aby zvážili, jak může být fond v budoucnu posílen v souladu s potřebami Digital R&D, tedy už teď lze počítat s větším souborem uměleckých a kulturních organizací.