Článek hodnotí přínos estetiky v rámci našeho uchopení řemeslného sektoru kreativních průmyslů. Autor své zkoumání zakládá na koncepci podstaty kreativních průmyslů a k porozumění dopadu estetické hodnoty na daný sektor využívá konkrétních příkladů.