Agenda 21 pro kulturu (známá jako Agenda 21 for Culture nebo Culture 21) je prvním dokumentem s celosvětovým posláním, který se zasazuje o vytvoření základu závazku měst a místních vlád v oblasti kulturního rozvoje. Byla schválena v květnu 2004 městy a místními vládami světa, které se zavázaly k dodržování lidských práv, kulturní rozmanitosti, udržitelnosti, participativní demokracii a vytváření podmínek pro mír. Výbor pro kulturu UCLG je místem setkání měst, místních samospráv a sítí, které staví kulturu do středu jejich vývojových procesů.