Přijetí Agendy 21 pro kulturu má velký symbolický význam: vyjadřuje závazek města učinit kulturu klíčovou součástí městské politiky a je známkou solidarity a spolupráce s městy a místními vládami po celém světě. V roce 2006 vypracoval Výbor pro kulturu UCLG, na žádost některých měst, obecná doporučení, která mohou být užitečná jako vodítko pro místní provádění Agendy.