Studie zkoumá roli divadla jako místa pro vzdělávání, které může poskytnout příležitost neformálního vzdělávání pro mladé lidi čelící sociálnímu vyloučení.