Umění a kultura ovlivňují kvalitu života jednotlivců i společnosti. Státy, regiony a obce si stále více uvědomují tento zásadní význam. To vedlo ke zvýšenému zájmu o kulturní politiku, která se obvykle zaměřuje na politický proces a politické dopady. Publikace přibližuje tvorbu kulturní politiky, zahrnuje rozsáhlou škálu činností, které jsou všechny součástí nepřetržitého procesu tvorby dotované z veřejných prostředků pro sociální a estetické účely.