Hlavní otázka článku se vztahuje k podstatnému problému, kterému v současnosti čelí podniky a kreativní průmysly. Jak mohou mladí a začínající podnikatelé překonat strukturní paradoxy mezi individuální profesionalizací a konkurenceschopností na jedné straně a jak zlepšit své podnikatelské výkony v závislosti na tolik potřebných inovacích podmínek v sociálních kontextech a profesní rovině na straně druhé?