K dosažení svých cílů využívá studie jak ekonometrické, tak kvalitativní metodologie. Snaží se o rozpoznání existence rozdílů v přístupu k financím a pokud se tato úvaha potvrdí tak, zda existuje nějaký důvod pro tyto rozdíly.