Tento dokument shrnuje stanoviska týkající se přístupu ke kultuře, tak jak je uvedeno v oficiálních strategických dokumentech, stanovách, metodických postupech, výzkumných studiích a zprávách. V kontextu projektu Přístup ke kultuře – Analýza politiky tento přehled usiluje o prozkoumání současného kontextu přístupu ke kulturním politikám na evropské úrovni, a to na základě aktuální literatury a míní informovat o následných krocích projektu. První část přináší souhrnný pohled na relevantní starategický rámec, tak jak je definován v klíčových dokumentech EU. Druhá část pak představuje shrnutí vybraných výzkumných zpráv. Studie převážně odpovídají na sílící vědomí potřeby zaměřit se na téma přístupu ke kultuře, a to simultánně se snahou o preciznější a ukotvenější definici této oblasti, které se jí mnohdy nedostává ani v oficiálních dokumentech.