Zpráva je výstupem činnosti OMC Expertní pracovní skupiny „Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture“, která pracovala v letech 2011 – 2012. Jejím posláním bylo hledání cest určení politiky a osvědčených postupů veřejných kulturních institucí na podporu lepšího přístupu a širší účasti obyvatel v kultuře, včetně znevýhodněných skupin a skupin vystavených chudobě a sociálnímu vyloučení. Ministerstvo kultury mělo v gesci účast v této pracovní skupině.