Studie byla vypracovaná pro účely Evropské komise. Cílem studie je zodpovědět následující otázky: Jaké jsou oblasti, kde mohou být a byly přijaty kroky zaměřené na podporu přístupu mladých lidí ke kultuře? Jaké jsou příslušné postupy uskutečněné vnitrostátními orgány a jinými aktéry (nevládní organizace, místní komunity, sdružení) v různých členských státech? Jaké jsou hlavní překážky, které brání mladým lidem v přístupu ke kultuře a účasti na ní?