Acceptance in Lieu je ustanovení v britském daňovém právu, které umožňuje plátcům daní převádět důležitá umělecká díla a objekty kulturního dědictví do veřejného vlastnictví v rámci platby dědické daně nebo v rámci nějaké její starší formy. Tato zpráva podrobně popisuje přijaté dary v daném finančním roce.