Práce se zaměřuje na část problematiky spojené s vysokoškolským vzděláváním v kulturním managmentu a tato problematika je probírána z hlediska komparativní, evropské perspektivy.