Mnoho mezinárodních literatur zabývajících se kreativními průmysly je nadšených ze současného uspořádání ekonomického a městského rozvoje. Avšak, některé z případových studií objevily chyby a selhání v jednání daných politik. Cílem článku je odhalit co přesně se pokazilo a v čem se mýlí cykly strategií, iniciativy a pověřené pracovní skupiny.