Tento článek zkoumá zkušenosti a emocionální reakce dotazovaných, kteří jsou zaměstnáni ve třech různých odvětvích kreativního průmyslu (televizní průmysl, nahrávací průmysl a časopisový). Výzkum zaznamenává fakt, že umělci mají sklon mít více zaměstnání, dominuje osoba samostatně výdělečně činná nebo zaměstnanec na volné noze, práce je nepravidelná, kontrakty krátkodobé a ochrana zaměstnavatele je velmi malá.