Tento článek si klade za cíl podpořit sociální model kreativních průmyslů (CIs) se zvláštním zřetelem na sektor designu. K tomu porovnává sociální model designu s dalšími modely, které se užívají k popisu CIs, jmenovitě model sociálního státu, model soutěže, růstový model a inovativní model.