Kniha je v pořadí třetí ze série studií zkoumajících stav současného umění ve Spojených státech amerických. Komplexně zkoumá pozici vizuálního umění v širším uměleckém kontextu a identifikuje hlavní problémy, kterým čelí. Tento přístup se zaměřuje na organizační rysy výtvarného umění tím, že popisuje vlastnosti jeho spotřebitelů (sběratelé a oceňovatelé), umělců, financí a organizací.