Strategie se zaměřuje na současné trendy, výhody a faktory úspěchu při hledání nejvhodnějších cest, jak mohou tvůrci politik a praktikující kulturní pracovníci podporovat a rozvíjet programy uměleckých rezidencí v 21. století. Umělecké rezidence se staly zásadními v kariéře umělce a hrají důležitou roli při kulturní mobilitě po světě.