Zpráva se zabývá skutečností, pokud vláda podnikne některé pozitivní kroky a vytvoří technologická a inovativní centra, otevře tak prostor pro rozvoj znalostní ekonomiky. Znalostní ekonomika je spojena s kreativními průmysly a snaží se podporovat sociální investice a rozvíjet lidský kapitál.