Tato zpráva ukazuje, že digitální revoluce je více než v pohybu a téměř jistě akcelerující. Tento fakt má zřejmé důsledky pro kreativní ekonomii Velké Británie. Žádoucí je radikální přeformulování politik, zcela mimo tradiční hranice umění, zahrnující vše od vzdělávání až po hospodářskou soutěž.