Ekonomie kultury se stala objektem zájmu studentů a vyučujících jak ekonomických, tak kulturních oborů, ale i odborníků ve správě umění, tvorbě politik a kreativích průmyslech. Třetí vydání této populární knihy plně odráží obrovský dopad digitalizace na mnoho oblastí kulturní ekonomie.