Cílem tohoto manuálu je poskytnout jednoduché markery pro rozvoj vašich evropských projektů naproti přetrvávajícímu obrazu „křehké“ Evropy. Chceme objasnit „pravidla hry“, pokoušíme se vám pomoci nahlédnout evropské cíle a metody pro obnovu a vývoj.