Zpravodaj Le Magazine: Education and Culture in Europe vychází každé dva měsíce a přináší přehled o vývoji politiky, provádění programu, klíčových událostech a publikacích ve všech oblastech, které spadají do působnosti Generálního ředitelství Komise pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu.

Toto vydání pojednává o novém přístupu k mezinárodní a interkulturní spolupráci po teroristickém útoku z 11. září.