Studie se zaměřuje na popsání nesrovnalostí, které obsahuje klasifikace kreativních průmyslů vydaná Ministerstvem pro kulturu, média a sport ve Spojeném království. Představuje vylepšenou a doplněnou metodologii výše uvedené  klasifikace a zároveň nabízí řešení jejích nedostatků. Studie se zabývá především kreativní intenzitou, t.j. podílem celkové zaměstnanosti v rámci průmyslu, který je zapojen do kreativních zaměstnání.