Publikace zkoumá ekonomickou a společenskou hodnotu řemesla v současnosti. Ekonomové, badatelé a kulturní profesionálové analyzují úlohu institucí, vzdělávacích struktur a dalších organizací při utváření hodnoty a vnímání řemesel. Západní přístup, který řemeslo podřazuje vysokému umění, je srovnáván s prestiží užitého umění ve východních zemích.