Článek prozkoumává reakce finské kulturní politiky na neoliberální obrat v společenském prostředí. Analýza dokumentů z oboru kulturní politiky 1990-2010 se zaměřuje na tři hlavní složky společenské změny: reformy ve veřejné správě, změna orientace v mezinárodních vztazích a paradigma nehmotné tvorby.