Choreografické etudy navazují na skripta stejné autorky O choreografii – výklady a etudy. Většina etud je zaměřena k základům choreografie a končí tématickými úkoly. Etudy jsou seskupeny podle jejich účelu: I. skupina – pohyby ze života – pohybové intonace, II. skupina – O stylizaci prostoru, III. Skupina – Rytmus, metrum, tempo, dynamika.