Uzávěrka 31. 5.

Zlínský kraj – Program na podporu odborné činnosti v památkové péči – výzva v r. 2023

Publikováno 4. 5. 2023

Cílem Programu je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, tzn. veřejně prospěšných projektů spolků, popř. jiných subjektů, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu na území Zlínského kraje a k popularizaci péče o něj.

Žadatelem může být zapsaný spolek, zapsaný ústav, obecně prospěšné společnosti a zájmová sdružení právnických osob působící v oblasti památkové péče, dále obec, vysoké školy či příspěvkové organizace obcí.

Podrobnosti