Uzávěrka 28. 1.

XI. ročníku Programu 3P – výzva

Publikováno 17. 12. 2018

NROS vyhlašuje 1. výběrové kolo XI. ročníku Programu 3P.

Tento ojedinělý program pomáhá neziskovým organizacím formou nekomerčních půjček realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů.

O kolik lze žádat a na jak dlouho?

Návratné nadační příspěvky NROS poskytuje ve výši od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč na dobu od 4 do 12 měsíců.

Dokumenty pro žadatele jsou ke stažení na www.nros.cz/programy/3P.

Žádost o návratný nadační příspěvek, včetně povinných příloh, je nutné dodat v českém jazyce, v písemné i v elektronické podobě na CD (naskenované ve formátu PDF).

Doručovací adresa: Nadace rozvoje občanské společnosti, Program 3P, Na Václavce 9, 150 00 Praha 5.

Uzávěrka příjmu žádostí je 28. ledna 2019.

Dotazy je možné zasílat na E .