Uzávěrka 30. 8.

Výzva Protecting the Jewish Cemeteries of Europe

Publikováno 12. 7. 2019

Evropská komise vyhlásila otevřenou výzvu na předložení pilotního projektu, který naváže na předchozí pilotní projekt Mapping the Jewish Cemeteries of Europe (EAC/S10/2018).

Jeho cílem bude

  • rozšíření mapování, které pokryje další židovské hřbitovy v Evropě
  • identifikaci možností pro posílení spolupráce mezi zúčastněnými stranami, které mají zájem na zachování židovských pohřebišť
  • zvyšování povědomí o důležitosti židovského kulturního dědictví a kulturní diverzity Evropy v historii a využití židovských pohřebišť k představení této diverzity v rámci vzdělávání

Finanční podpora z této výzvy bude přiznána jednomu projektu s celkovým rozpočtem 1 050 000 eur. Délka projektu se předpokládá na 18 měsíců s očekávaným zahájením v prosinci roku 2019.

Uzávěrka je 30. 8. 2019.

Více informací zde.