Uzávěrka 5. 10.

Výzva na podporu Označení evropské dědictví

Publikováno 21. 7. 2022

Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vydala výzvu na podporu implementace Označení evropské dědictví (European Heritage Label, EHL).

Tato výzva podpoří jednu organizaci nebo jedno konsorcium organizací, které bude propojovat zúčastněné strany EHL, tedy památky s označením Evropské dědictví a národní koordinátory s označením Evropské dědictví. Tato zastřešující organizace má podporovat spolupráci, vzdělávání a výměnu mezi zúčastněnými stranami. Cílem výzvy je především budovat kapacity pamětihodností EHL a zvýšit viditelnost a dopad EHL obecně.

Celkový rozpočet výzvy je 3 000 000 eur a financování z grantu může činit nejvýše 90 % nákladů.

Výzva je otevřena do 5. října 2022.

Podrobnosti