Uzávěrka 14. 5.

Výzva Evropské unie na pilotní projekt v oblasti kultury, kvality života a politiky zdola

Publikováno 6. 4. 2021

Návrhy by se měly zabývat sdílením znalostí, vědomostí, zkušeností a úspěšných příběhů z EU, které se vztahují k roli kultury vůči kvalitě života (well-being). Projekt počítá s mapováním existujících relevantních praktik včetně těch, které jsou financovány evropskými programy.

Jedno ze tří strategických hledisek New European Agenda for Culture je využití možností kultury a kulturní diverzity ke zvyšování kvality života a soudržnosti. Toho lze dosáhnout podporou kulturního zapojení a mobility umělců/kyň a také ochranou a propagací evropského kulturního dědictví. Soudržnost a kvalita života jsou také jednou ze šesti priorit Council Work Plan for Culture, plánu na období 2019–2022 implementovaného na podzim roku 2018. Dalším východiskem projektu je potom koronavirová pandemie, která stále přináší nové výzvy. Její socio-ekonomické dopady pravděpodobně budeme pociťovat ještě dlouho po odeznění krize samotné.

Více informací zde.