Výzva Culture Moves Europe na podporu mobility umělců a další podzimní příležitosti

Publikováno 18. 7. 2022

V rámci programu Kreativní Evropa bude ještě letos vyhlášena nová výzva na podporu mobility umělců.

Podrobnosti o projektu s názvem Culture Moves Europe navazujícím na i-Portunus, který se realizoval v letech 2019–2021, budou zveřejněny na začátku podzimu a výzva by měla být otevřena před koncem roku.

Na projekt, který má proběhnout mezi roky 2022 a 2024, je vyčleněno celkem 21 milionů eur. Tato částka by měla umožnit realizaci 6000 individuálních mobilit a 1 000 rezidenčních pobytů po skupinách do pěti umělců. Pobyty budou krátkodobé (do dvou měsíců) a dlouhodobé (od dvou do dvanácti měsíců).

Na podzim by měly být otevřeny také výzvy evropské iniciativy na podporu hudebního sektoru Music Moves Europe a projektu na podporu performativního umění Perform Europe. Podrobné informace o těchto výzvách však bohužel zatím nejsou známé.

Podrobnosti