Výsledky výzvy Kreativní Evropy – Projekty evropské spolupráce 2021

Publikováno 19. 8. 2022

V rámci výzvy pro projekty evropské spolupráce z roku 2021 bude podpořeno celkem 117 projektů.

Jedná se o:

  • 7 velkých projektů,
  • 30 středních projektů,
  • 80 malých projektů.

Z 9 českých žádostí uspěli 3 žadatelé (vedoucí projektů), celkem se projektů účastní 15 českých subjektů, které obdržely podporu ve výši 1 202 296 EUR.

Velké projekty spolupráce

Ve velkých projektech byl úspěšný Institut umění – Divadelní ústav (IDU), který se stal partnerem projektu DECONFINING. Na projektu participuje 12 partnerů v 11 evropských zemích s cílem vytvořit referenční praxi mezi EU a Afrikou pro udržitelnou a spravedlivou mezikontinentální kulturní výměnu, která se rozšíří do dalších světových regionů. Národní divadlo Brno participuje na projektu OperaVision Next Generation, který se zaměřuje na otázky digitálního přístupu k hudebnímu divadlu a opeře.

Střední projekty spolupráce

Středně velkých projektů se zúčastní 6 českých organizací. Společnost Jindřicha Chalupeckého stojí v čele projektu Islands of Kinship: A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions (ISLOKIN). Tanec Praha je partnerem projektu Dance Well podporujícího profesní rozvoj tanečních umělců a tanečních organizací, které zapojují do tance osoby pohybovými poruchami. Signal Productions jsou partnerem projektu Digital Inter/Section, který experimentuje s diverzifikací zdrojů příjmů a obchodních modelů digitálních uměleckých a kulturních organizací. Earth Music je součástí projektu Sounds Of Europe ukazujícího bohatství evropských hudebních tradic a posilujícího celý tento sektor. iShowroom a Sladovna Písek se podílejí na projektu The Original Museum Available To Overall (TOMATO).

Malé projekty spolupráce

Mezi malými projekty figuruje 7 českých subjektů. MeetFactory v roli vedoucího projektu Ruritania věnujícího se dekolonizací mocenských struktur, které stojí za dichotomií centrum/periferie, a zkoumajícího, co je v postpandemických evropských podmínkách lokální a centrální. Sculpture Line stojí v čele projektu RE-USE, umožňujícího rozvoj mladých sochařských talentů. Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském participuje na projektu Future = NOW! A Youth Manifesto (FuN).

LUSTR festival ilustrace je součástí projektu Remix Comix podporujícího nadnárodní tvorbu nových, inovativních komiksů. Vysoké učení technické v Brně se účastní projektu tří univerzit a francouzsko-německého občanského sdružení RES URBANAE, který se zabývá problematikou rekonstrukce v nejširším slova smyslu. Výchozím bodem projektu je srovnání dvou válkou postižených měst – Brestu a Drážďan – a jejich odlišných cest k rekonstrukci. Art Republic Prague podporuje v rámci projektu Urban Connection mladé začínající i zkušenější hiphopové hudebníky ze zemí EU a západního Balkánu. Partnerem projektu Ulysses_Shelter_3, jehož těžištěm jsou rezidenční pobyty pro mladé spisovatele, překladatele a scénáristy, je Culture Reset.

Seznam všech podpořených projektů najdete na webu FTOP přímo u jednotlivých výzev:

Malé projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-1) 

Střední projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-2)  

Velké projekty spolupráce (CREA-CULT-2021-COOP-3) 

a ve vyhledávači podpořených projektů (do kolonky „topic“ uveďte číslo výzvy).