Uzávěrka 25. 8.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – Fond vzdělávání – 2. kolo v r. 2019

Publikováno 17. 6. 2019

Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

Fond vzdělání byl založen Československou obchodní bankou a. s. a Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od vzniku programu do března 2019 získalo stipendijní podporu 598 studentů a dalších 578 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či na pomůcky ke studiu. V letošním roce stipendium z fondu pobírá celkem 90 studentů. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním vynaloženo více jak 34 milionů korun.

Dobré vzdělání je vklad, který mladému člověku v budoucnu přinese možnost uplatnit se ve společnosti, být samostatný a nezávislý. Díky finanční podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu.

Uzávěrka pro přijímání žádostí: 25. srpna 2019

Více zde.