Uzávěrka 5. 9.

Uzávěrka programu i-Portunus na podporu mobility se blíží!

Publikováno 19. 6. 2019

Už jen šest dní zbývá do zpracování žádosti o grant na cestu do Evropy. Zpracování žádosti by nemělo přesáhnout dvě hodiny.

Pilotní projekt programu EU Kreativní Evropa i-Portunus má za úkol najít nejvhodnější model podpory krátkodobé mobility pro umělce a kulturní pracovníky z výtvarného a scénických umění v Evropě. Aktuální druhá výzva ze třech plánovaných má uzávěrku již 24. června 2019. Helene Skikos z Evropské komise, která má pilotní projekt na starosti, představila dvě novinky: jednak je možné hlásit se o skupinovou mobilitu, druhou novinkou je potom tzv. segmentovaná mobilita – tedy možnost rozdělit cestu do několika dílčích výjezdů.

Otevření třetí výzvy s uzávěrkou 5. září se očekává 15. července.

i-Portunus v období od dubna do září 2019 podpoří na základě třech otevřených výzev 350 až 500 krátkodobých mobilit (15 až 85 dní) pro umělce aktivní v oblasti scénických umění a výtvarném umění mající sídlo v zemi zapojené do programu Kreativní Evropa. Podpora je poskytována žadatelům s jasně definovaným cílem, jako je například rozvoj mezinárodní spolupráce, zapojení do tvorby, profesní rozvoj, přeshraniční prezentace či činnost v rámci komunitních projektů mimo svou zemi.

www.i-portunus.eu