Ústecký kraj rekordně investuje do památek i živé kultury

Publikováno 12. 12. 2022

Ještě v roce 2020 rozděloval Ústecký kraj na obnovu památek 5 milionů korun. V roce 2023 si žadatelé rozdělí 60 milionů korun na větší opravy a jeden milion korun kraj poskytne na drobné památky v krajině.

Skokové navýšení se týká i dotací na živou  a nezávislou kulturu, na jejíž podporu je v krajském rozpočtu vyčleněno 9 milionů korun, tedy o 6 milionů víc než v roce 2020.  

Připomínání historie, ochranu památek a podporu aktivních talentovaných lidí považuji za součást úspěšné přeměny našeho průmyslového kraje a těší mě, že kolegyně a kolegové návrh na postupné navyšování objemu dotací podpořili. Letos jsme se navíc mnoha žadatelů z minulých let zeptali, jak by se dotační programy v kultuře daly zlepšit. Výsledkem jsou nová pravidla, která usnadňují jak podání žádosti, tak čerpání dotací,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Řehák, v jehož gesci jsou kultura, památky a cestovní ruch.

V pondělí 12. prosince 2022 krajským zastupitelstvem schválené dotační programy v kultuře budou vyhlášeny v následujících dnech. Žadatelé budou moci své projekty předkládat od poloviny ledna až do 6. února 2023.