Uzávěrka 1. 2.

Ústecký kraj – Program podpory regionální kulturní činnosti – výzva v roce 2019

Publikováno 17. 1. 2019

Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny především k podpoře pořádání kulturních a společenských akcí na území Ústeckého kraje, jako jsou kulturní a vzdělávací programy, výstavy, koncerty a soutěže v uměleckých oborech

(např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy apod.) mající regionální, nadregionální a mezinárodní charakter.

Vhodným zaměřením jsou hudební, taneční, filmové, literární festivaly a přehlídky, mezinárodní festivaly, postupové přehlídky a soutěže, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost (památky, kulturní akce, výročí obcí, spolků) apod.

Termín uzávěrky je 1. 2. 2019.

Více zde.