Uzávěrka 30. 3.

UMPRUM/VŠUP – výběrové dotační řízení na podporu edičních projektů pro rok 2024

Publikováno 1. 2. 2023

Dotační řízení na vydání publikací v Nakladatelství UMPRUM je vyhlašováno jednou ročně. Vztahuje se na všechny tituly žadatelů, kteří žádají o peníze z rozpočtu Nakladatelství UMPRUM.

Kritéria pro výběr:

  • vědecko-výzkumné projekty;
  • publikace pedagogů, studentů či absolventů UMPRUM;
  • učebnice, skripta, disertační práce doktorandů UMPRUM a výjimečné diplomové práce studentů UMPRUM;
  • ostatní kvalitní a zásadní tituly, jejichž obsah se vztahuje k UMPRUM.

Podrobnosti