Uzávěrka 10. 12.

Středoškolská stipendia na studium v zahraničí – výzva na r. 2020/21

Publikováno 21. 11. 2019

Nadace OSF vyhlašuje 27. ročník výběrového řízení pro studenty a studentky středních škol k získání stipendia na studium na soukromých středních školách v USA a ve Velké Británii na akademický rok 2020/21.

O stipendium se mohou ucházet ti, kteří splní následující podmínky:

  • jsou občany České republiky,
  • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník),
  • narodili se v období od 1. 7. 2002 do 1. 7. 2004,
  • dosahují velmi dobrých studijních výsledků,
  • jejich zdravotní stav je dobrý,
  • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat,
  • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí,
  • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců.

Termín uzávěrky je 10. 12. 2019.

Více zde.