Uzávěrka 31. 3.

Stipendium města Graz – tvůrčí pobyt pro spisovatele/ky – výzva na období 2020/2021

Publikováno 12. 2. 2020

Město Graz (Štýrský Hradec) vypisuje jednoroční stipendium pro spisovatele. Stipendium se vztahuje na období září 2020 až srpen 2021.

Cílem stipendia je podpora spisovatelů, jejichž tvorba je inovativní, zabývá se současným děním, je autentická a umělecky nezávislá. K podmínkám udělení stipendia patří mj. kulturní a jazykový vztah k městu Graz, základní znalost němčiny či uvedení konkrétního projektu, na kterém bude spisovatel během svého pobytu v Grazu pracovat.

V období 2017/2018 byla městskou písařkou prozaička Radka Denemarková.

Bližší informace o náplni pobytu a podmínkách naleznou zájemci na webu:

Německá verze:
http://www.kultur.graz.at/kulturamt/33
http://static.kulturserver-graz.at/kultur/pdfs/richtlinien_stadtschreiberin_2019_2.pdf

Anglická verze:
http://static.kulturserver-graz.at/kultur/pdfs/guidelines_literature_scholarship_2019_2.pdf