Uzávěrka 24. 3.

Stipendijní program Documenta (Německo) – výzva na rok 2023

Publikováno 16. 3. 2023

Výzkumný program poskytuje příležitost prozkoumat širokou škálu historických a uměleckohistorických, interdisciplinárních a mezinárodních aspektů v archivu dokumenta v Kasselu a získat nový pohled na uměleckou tvorbu.

Archiv documenta založil v roce 1961 Arnold Bode, věnuje se archivaci, dokumentaci a výzkumu moderního a současného umění a jeho zdrojů. Kromě materiálů z documenty patří mezi zdroje archivu bohaté tiskové sbírky, obrazová a audiovizuální média, cenná umělecká knihovna a také četné pozůstalosti kurátorů a umělců.

Stipendijní program se snaží přispět k novému pohledu na západoevropský a severoamerický umělecký kánon. Je především pro mezinárodní akademiky/čky, umělce/kyně a kurátory/ky zabývající se výzkumem.

Termín programu: od 1. června 2023 do 30. listopadu 2023. Výzkumný pobyt v Kasselu by měl podle možností začít nejpozději 15. června.

Více informací zde.