Uzávěrka 19. 9.

Statutární město Plzeň – průběžný dotační program pro rok 2022 Mikrogranty

Publikováno 8. 3. 2022

Mikrogrant je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí. Žádosti mohou zájemci odevzdávat průběžně od 4. dubna do 19. září letošního roku, a to před zahájením konání daného projektu.

Statutární město Plzeň v souladu s usnesením Rady města Plzně č.  159 ze dne 28. února 2022 a Programem rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030 vyhlašuje prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně Průběžný dotační program v oblasti kultury pro rok 2022 „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů“.

Mikrogrant je určen na podporu kulturních a uměleckých projektů realizovaných na území statutárního města Plzně a v blízkém okolí, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména prostřednictvím aktivit v následujících oblastech: hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění, design, literatura, podpora kulturních a lidových tradic, site specific art aj. Projekt musí směřovat k veřejné prezentaci.

Minimální výše požadované i poskytnuté dotace činí 5 000 Kč, maximální výše požadované i poskytnuté dotace činí 30 000 Kč včetně. Žádost o dotaci musí být podána před zahájením konání daného projektu.

Žádosti o dotaci je možné podávat od 4. dubna 2022.

Termíny uzávěrek odevzdání žádostí o dotaci: 11. 4., 23. 5., 31. 8. a 19. 9. (do vyčerpání finančních prostředků alokovaných pro tento dotační program – ve výši 500 tis. Kč).

Úplný text vyhlášení dotačního programu pro rok 2022 včetně formuláře žádosti, pokynů k přípravě rozpočtu a dalších informací je zveřejněn na webu www.plzen.eu, nebo si jej můžete vyzvednout na adrese: Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň, tel.: 378 033 041.