Uzávěrka 8. 11.

Statutární město Plzeň – Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2022

Publikováno 6. 9. 2021

Statutární město Plzeň vyhlašuje Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2022: Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti a Podpora uměleckých a kulturních projektů.

Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti

Neinvestiční dotace je poskytovaná žadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu podání žádosti prokazatelně provozují kontinuální, zejména spolkovou činnost, která podporuje uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci min. 3x ročně (vystoupení, koncert, výstava apod.). Tento dotační program se netýká podpory pro noviny a časopisy v tištěné a elektronické podobě (vyjma odborných časopisů a periodik).

Podpora uměleckých a kulturních projektů

O dotaci lze žádat v rámci těchto vyhlášených tematických okruhů:

I. Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace

II. Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora začínajících autorů a podpora kulturně vzdělávacích aktivit

III. Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic

IV. Podpora reprezentace plzeňské kultury

Dne 4. října 2021 se uskuteční od 15 hodin seminář pro žadatele o dotaci (informace na www.plzen.eu).

Termín pro odevzdání žádostí o dotace: do 8. listopadu 2021.

Kompletní informace naleznete na www.plzen.eu (Úřad – Granty a dotace).